נצר השרון חקירה ושיקום קרקעות

נצר השרון מתמחה בפינוי טיהור חקירה ושיקום של מתחמים ביטחוניים

חברת נצר השרון בע"מ הינה חברה ביטחונית-ממשלתית. נצר השרון מתמחה בחקר, טיהור ושיקום מתחמים, שבהם פועלים מפעלים ומתקנים ביטחוניים, בהכשרתם לייעוד אזרחי, לרבות בנייה למגורים, שטחי מסחר ותיירות.

נצר השרון (לשעבר התעשייה הצבאית בע"מ) החלה לפעול בשנת 2016 במסגרת היערכות המדינה להעתקת מפעלי תעש מערכות לנגב.

הדירקטיבה הלאומית של החברה מתמקדת בביצוע משימתה המרכזית להכשרת קרקעות מפעלי תעש במתחם רמת השרון. בשטח של כ- 6,000 דונם, לבניית אלפי יחידות דיור בשטח זה.

נצר השרון מבצעת את פעילותה, בין היתר, במפעלים ביטחוניים פעילים. תוך המשך עבודה סדירה בהם. בשיתוף פעולה מלא עם המנהלים והעובדים של המפעל. במטרה לקצר את לוחות הזמנים של מסירת הקרקע המשוקמת לבנייה המתוכננת למגורים באזורי ביקוש.

לצד העבודה במתחמים ביטחוניים פעילים, פועלת החברה, בניהולו של יפתח נאור

גם במתחמים שבהם פעלה תעש בעבר ואינם פעילים כיום. דוגמת מפעל "מגן" בתל אביב ומתחם הנפלים ביבנה.

בהסתמך על החלטת הממשלה, מהווה נצר השרון גורם מרכזי לקידום פרויקט הדיור הלאומי, ומבצעת את התהליכים החיוניים התומכים בשינוי ייעוד השטחים שבהם נמצאים מפעלים ביטחוניים לשטחי מגורים ומסחר.

החברה מנהלת פרויקטים מורכבים ומתמקדת בביצוע עבודות חקירה ואיתור מוקדי זיהום, בפינוי חומרים נפיצים ותחמושת בבטיחות מרבית ובפינוי והריסת מבנים ותשתיות עד לשיקום הכולל.

פעילות החברה

לצפייה במכרזים פעילים ולהגשת מועמדות