כנס סביבה 2050 – זמינות קרקעות בישראל: השבת מתחמים ביטחוניים לידי הציבור

מתוך כנס סביבה 2050 – זמינות קרקעות בישראל: השבת מתחמים ביטחוניים לידי הציבור

מנחה: ויקטור וייס, מומחה לקיימות, ניהול ומדיניות, לשעבר מנכ"ל מרכז השל לקיימות ומנהל תחום סביבה בצה"ל

חברת "נצר השרון", היא חברה ממשלתית ביטחונית, האחראית על הטיפול בזיהום הקרקעות ובחומרים הנפיצים שנותרו בקרקעות אשר שימשו את תעש. החברה הציגה את פעילותה בכנס "סביבה 2050", הכנס המשמעותי ביותר בתחום הסביבה בארץ. את החברה ייצגו בכנס, המנכ"ל יפתח נאור ומנהלת תחום הגנת הסביבה רותי טלבי רופאיזן. בהרצאה נוספת, קיבלו גם את העדות של גיא ויגדור שהינו רכז איכות סביבה בחברה, על הזווית שלו מול האתגרים וההתמודדות במסגרת עבודתו בחברה.