נצר השרון חקירה ושיקום קרקעות

ממצאי ניטור אוויר- פרויקט מחפורות מלבין