נצר השרון חקירה ושיקום קרקעות

צעד נוסף לקראת ההפרטה: "תעש הישנה" תיקרא "נצר השרון"

אחרי ביצוע ההפרטה של תעש, חברת "נצר השרון" תמשיך לעסוק בפעילויות הקשורות להתחייבויותיה מן העבר, והפעילות החדשה של תעש שאחרי ההפרטה ומכירתה למשקיע תיעשה במסגרת החברה "תעש מערכות".

פורסם באתר גלובס, בתאריך 22/11/2015