נצר השרון חקירה ושיקום קרקעות

מכרז פומבי מס' 1/2021 לאספקת ציוד משרדי, מוצרי מזון וכיבוד עבור נצר השרון בע"מ

חברת נצר השרון בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקת ציוד משרדי, מוצרי מזון וכיבוד
(להלן: "המכרז")