נצר השרון חקירה ושיקום קרקעות

לחברת נצר השרון בע"מ, דרוש/ה יועץ/ת משפטי/ת ומזכיר/ת חברה

נצר השרון הינה חברה ממשלתית ביטחונית שעיקר עיסוקה הינו בתחום איכות הסביבה.

להלן תנאי הסף המצטברים:

  • בעל/ת תואר אקדמי במשפטים.
  • רישיון עריכת דין בתוקף.
  • חברות בלשכת עורכי הדין בישראל.
  • בעל/ת ניסיון מקצועי מוכח של 8 שנים לפחות, בעבודה מעשית כעורך/ת דין.
  • בעל/ת ניסיון של 5 שנים לפחות בליטיגציה אזרחית מסחרית.
  • בעל/ת ניסיון של 3 שנים לפחות בעריכת חוזים.

 

ועדת האיתור רשאית לפנות ביוזמתה, בין בעצמה, ובין באמצעות חברת השמה למועמדים פוטנציאלים להשתתף בהליך האיתור. הועדה תזמן את המועמדים הסופיים לראיון. ועדת האיתור שומרת את הזכות לשלוח מועמדים סופיים למבחני התאמה וכן לפנות לממליצים ולאנשי קשר.

המועמד שיבחר יידרש לעבור הליך של סיווג ביטחוני כתנאי לאיוש המשרה.

את המועמדות יש להגיש באמצעות טופס "שאלון למילוי על ידי מועמד/ת לתפקיד יועץ/ת משפטי/ת ומזכיר/ת חברה", אליו יצורפו כל התעודות, האישורים והמסמכים המבוקשים בו.

הגשת מועמדות באמצעות קורות חיים בלבד ללא צירוף "שאלון למילוי על ידי מועמד/ת לתפקיד  יועץ/ת משפטי/ת ומזכיר/ת חברה", כשהוא מלא וחתום, לא תיבחן.

את מסמכי המועמדות יש לשלוח עד ליום ב' ה-18/07/2022 בשעה 12:00 לדואר אלקטרוני: drushim@keinan-sheffy.co.il בציון מספר משרה: 2612 ושם המשרה- יועץ/ת משפטי/ת ומזכיר/ת חברה חברת נצר השרון בע"מ

לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או פקס.

הליך זה אינו מכרז ואינו כפוף לחוק חובת המכרזים והתקנות על פיו.

 

יש למלא את השאלון בעברית באמצעות הקלדה בלבד במקומות המיועדים, הוועדה רשאית לפסול מועמדותו של מי שהגיש שאלון שמולא באופן חלקי ו/או ידני או שלא צורפו אליו תעודות כנדרש.